School Traditioneel Aikido

Wat is het?

Aikido is een Japanse krijgskunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba, O’Sensei (‘de grote Meester’). Gedurende zijn leven bestudeerde hij Daito-Ryu aiki-jujutsu en vele andere krijgskunsten. Hij trachtte de aangeleerde technieken, die de bedoeling hadden te kwetsen of te doden, om te buigen tot technieken waarbij het niet langer nodig is letsels aan te brengen aan de tegenstander(s). Vanuit deze filosofie en inzichten onstond ‘zijn’ aikido.

Hoe is het ontstaan?

Traditioneel Aikido is ontwikkeld door Ueshiba Morihei.
Ueshiba Morihei werd op 14 December 1883 in Tanabe, Japan geboren. Zijn zoektocht naar martial arts begon toen zijn vader voor zijn neus werd geslagen door een groep mannen en hij dit onrechtvaardig vond. Daardoor begon zijn zoektocht naar allerlei krijgskunsten waaronder de zwaardkunst in de Shinkage Ryu en Jujutsu in Kito Ryu. Na enkele jaren dienst in het leger begon hij vanaf 1912 bij Takeda Sokaku, het hoofd van de Takeda familie, onderricht te volgen. Deze school heette Daito-Ryu Aiki-Jutsu. Na de dood van zijn vader trok Ueshiba zich terug en ging hij dieper graven in de religie Omote-kyo.

Aikido is er voor iedereen

De School voor Traditioneel Aikido onderricht het aikido zoals het traditioneel in de dojo van O’ Sensei werd doorgegeven. Het bewandelt de ‘eigen weg’ (de Do) van een persoon, met een beginpunt maar geen eindpunt. De ‘weg’ is voor iedereen verschillend omdat geen enkel mens identiek is aan een andere , dat maakt iedere mens en dus ieders ‘weg’ uniek.

Toekennen van graden zonder examen

Het toekennen van Kyu en Dan graden is pas voor het eerst in 1883 door Jigoro Kano (de oprichter van judo) in een Japanse krijgskunst ingevoerd. Kano wilde een onderscheid maken tussen junioren en senioren en nam daarbij het Kyu en Dan…