Meer over Traditioneel Aikido

Alain Peyrache

Alain Peyrache begon in 1964 eerder per vergissing aan zijn eerste lessen aikido (hij wou eigenlijk lessen judo volgen). In 1967, op 17-jarige leeftijd, wordt hij, na een blessure van zijn toenmalige leraar, verantwoordelijk voor diens dojo. Bijna elk weekend doorkruistte hij Europa om te oefenen met de leerlingen van O Sensei (grondlegger van het aikido), die in Frankrijk en Europa op doortocht waren.
Eén van O Sensei’s zijn beste leerlingen, Tamura Shihan (Shihan is een eretitel: rolmodel, meester instructeur) ging in Frankrijk wonen om daar les te geven. Alain Peyrache koos er uiteindelijk voor om bij hem les te volgen.

In 1970 stichtte Alain Peyrache zijn eigen dojo. Onder toezicht van Tamura Shihan trad hij ook toe tot de directie van het ACFA, later van het UNA.

In 1982, na een geschil met de Judo federatie, zette hij zich als nationaal technisch verantwoordelijke ten volle in om het FFLAB op te richten. Hij weigerde het voorzitterschap van de nationale commissie van graden, ondanks het aandringen van Tamura, en bleef trouw aan de geest van de traditionele dojo.

Epa/Ista

Volledig in de lijn van de gedachtegang waarin het aikido van Meester Ueshiba is ontstaan en zich heeft ontwikkeld en op een traditionele manier is overgdragen door Tamura heeft Peyrache EPA (Europe Promotion Aikido) – ISTA (International School of Traditional Aikido) opgericht, een structuur zonder formele functies en zonder formele leiding.

EPA-ISTA is een forum van uitwisseling van wederzijdse ervaringen, gesitueerd rondom een traditioneel en authentiek aikido. EPA-ISTA is de enige plaats waar er geen administratieve autoriteit boven de lesgever van de dojo gesitueerd is, zoals dat op traditionele wijze altijd het geval geweest is in Japan.

EPA-ISTA situeert zich in een denkwereld die radicaal verschillend is van het denken zoals dat voorgesteld wordt door de bestaande federale structuren: EPA-ISTA volgt de weg die voorbereid is door O Sensei, zonder daarvan af te wijken.

Het aikido heeft nood aan een denkwereld die zich afscheidt van de denkwereld waarin de sportfederaties zich bevinden. EPA-ISTA vertegenwoordigt deze aparte denkwereld.

EPA-ISTA heeft niet de roeping een overkoepelende federatie te zijn met een welbepaalde autoriteit aan het hoofd, noch is zij gericht op het codificeren of normeren van het aikido, noch op het vervangen van de lesgevers zelf. EPA-ISTA is een internationale school.

Elke dojo kan toetreden tot de ISTA. Het volstaat dat de dojo of de lesgever daarvan zich rechtstreeks bij de ISTA of de EPA aansluit en zijn leerlingen van de dojo eveneens inschrijft.

Internationale stages

Het volgen van stages is een onmisbaar instrument in de evolutie van de vooruitgang van elke Aikidoka. Twee beoefenaars van hetzelfde niveau kennen weinig vooruitgang. Het verschil veroorzaakt de beweging, dus zal de Sensei ook steeds de nodige aandacht besteden aan de beginners, iedereen kan uit elke situatie leren.  Bij het niet volgen van stages dreigt men op een gegeven moment vast te roesten, routine is een slechte basis voor vooruitgang.