Meer over Traditioneel Aikido

Alain Peyrache

Alain Peyrache begon in 1964 eerder per vergissing aan zijn eerste lessen aikido (hij wou eigenlijk lessen judo volgen). In 1967, op 17-jarige leeftijd, wordt hij, na een blessure van zijn toenmalige leraar, verantwoordelijk voor diens dojo. Bijna elk weekend doorkruistte hij Europa om te oefenen met de leerlingen van O Sensei (grondlegger van het aikido), die in Frankrijk en Europa op doortocht waren.
Eén van O Sensei’s zijn beste leerlingen, Tamura Shihan (Shihan is een eretitel: rolmodel, meester instructeur) ging in Frankrijk wonen om daar les te geven. Alain Peyrache koos er uiteindelijk voor om bij hem les te volgen.

In 1970 stichtte Alain Peyrache zijn eigen dojo. Onder toezicht van Tamura Shihan trad hij ook toe tot de directie van het ACFA, later van het UNA.

In 1982, na een geschil met de Judo federatie, zette hij zich als nationaal technisch verantwoordelijke ten volle in om het FFLAB op te richten. Hij weigerde het voorzitterschap van de nationale commissie van graden, ondanks het aandringen van Tamura, en bleef trouw aan de geest van de traditionele dojo.

Samen met het succes van de FFLAB stak ook het opportunisme de kop op. De aikidoka’s kozen vaak de makkelijkste weg, de politici kregen meer zeggenschap dan de beoefenaars, de federaties deden onvermijdelijk het tegendeel van wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Peyrache stelde vast dat al zijn inspanningen voor een traditioneel aikido voor niets waren geweest. Getrouw aan zijn eigen integriteit nam hij ontslag en richtte EPA (Europese Promotie Aikido) op, de Europese Aikido School, die uniek is in zijn soort. Hierin vindt iedereen die het traditionele aikido wil beoefenen zijn plaats, ver verwijderd van de stugge politiek in federaties en andere instellingen.

Met zijn heldere kijk op aikido is Alain Peyrache een voorbeeld voor talloze Europese leraren die ook genoeg hebben van de instituten en federaties.
Zijn weg (do) is trouw aan de denkwijze van een traditionele dojo, hij weet wat essentieel is bij het beoefenen van een discipline die zeer zuiver is en getuigd van eenvoud en effectiviteit. De weg die Alain Peyrache aanleert is voor alles een onderricht in vrijheid en zelfstandigheid.

Website van Alain Peyrache:
http://www.aikido-peyrache-art-martial.com