Meer over Traditioneel Aikido

Wat is aikido?

Aikido is een Japanse krijgskunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba, O’Sensei (‘de grote Meester’). Gedurende zijn leven bestudeerde hij Daito-Ryu aiki-jujutsu en vele andere krijgskunsten. Hij trachtte de aangeleerde technieken, die de bedoeling hadden te kwetsen of te doden, om te buigen tot technieken waarbij het niet langer nodig is letsels aan te brengen aan de tegenstander(s). Vanuit deze filosofie en inzichten onstond ‘zijn’ aikido.

Aikido is geen gevechtsport,het is een krijgskunst (waar de eigen creativiteit de essentie is), voor de aikidoka zelf is het een discipline. Aikido kent geen competitie of prestatiedrang. Het doel van aikido is zelfontwikkeling, een beter mens worden in het geheel. Graden en competitie hebben geen plek binnen een traditionele dojo. Effectiviteit en efficiëntie zijn bepalend in een goede krijgskunst.

Door de gevechtstechnieken te bestuderen ga je begrijpen dat je deze principes niet alleen in fysiek conflict kunt gebruiken maar ook in je dagelijkse leven. Bij aikido gaat het om universele principes: omgaan met emoties, geweldloze weerbaarheid en de eenheid van lichaam en geest. De verschillende manieren van oefenen, bijvoorbeeld staand of zittend, gewapend of ongewapend, dienen om dezelfde principes vanuit verschillende invalshoeken te begrijpen en eigen te maken. De geweldloze mentaliteit van aikido komt tot uitdrukking in alles wat je doet. Het gebruik van fysieke kracht wordt tot een minimum beperkt. Ook daarom is Aikido geschikt voor iedereen: vrouw en man, oud en jong, sterk en zwak.

Waarom zou je aikido gaan doen? Er is maar één gevecht werkelijk de moeite waard om gevochten te worden: het gevecht met jezelf. Aikido gaat vooral om de verbetering van jezelf. Enkele merkbare veranderingen:

  • zelfvertrouwen
  • discipline en respect
  • rust en concentratie
  • ontspanning
  • energie en vitaliteit
  • gezonde, natuurlijke beweging
  • goede houding en uitstraling
  • balans, zowel geestelijk als lichamelijk