BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

KINDEREN

KINDEREN

Aikido is een verdedigingstechniek waarbij je leert om geen geweld te gebruiken. Dat klinkt gek hè, maar je leert dus om als je wordt aangevallen niet te hoeven vechten.

Dat wil zeggen dat je je niet opwindt en je niet al te gauw kwaad maakt, maar gewoon heel rustig blijft.

Aikido is een niet agressieve zelfverdedigingskunst uit Japan. Aikido kent geen wedstrijden. Elke les begint met een vaststaande set opwarmingsoefeningen gericht op soepelheid en coördinatie. Daarna wordt er opbouwend gewerkt naar de verschillende technieken. In onze traditionele Dojo oefenen de kinderen ook met de meer ervaren Aikidoka's. Uiteindelijk blijft het een martiale discipline, waarbij je in de praktijk ook niet weet wie er tegenover je komt te staan. De kinderen evolueren vanuit hun persoonlijkheid mee, mits het aanleren van technieken tot een niet agressieve weerbaarheid.

In principe is het zo dat kinderen over een bepaalde fysiek moeten beschikken om Aikido te kunnen aanvatten. Het samen oefenen van Aikidotechnieken vormt de kern van elke les. Een les duurt dikwijls min. 2 uur en jonge kinderen hebben nu eenmaal de neiging om hoogstens 1 uur met hetzelfde bezig te kunnen zijn. In Aikido wordt ook met houten wapens (mes, stok en zwaard) gewerkt. Beneden de 7 jaar wordt sterk afgeraden, bijvoorbeeld omwille van het feit dat de wapens waarmee geoefend worden nog net iets te groot zijn om een goede techniek aan te houden. In de praktijk blijken goede resultaten te worden bereikt met kinderen die aanvangen tussen 7 à 10 jaar. Ze beschikken dan over de nodige maturiteit om de studie te kunnen beginnen. De nadruk ligt bij Aikido immers niet op fysieke kracht, maar op flexibiliteit, concentratievermogen, coördinatie, timing, ... Zelfs een beginnende vijftiger heeft in principe nog vele jaren om zich de Aikido technieken eigen te maken.

Met enige trots kunnen we toch vermelden dat onze Dojo ervaring heeft met jonge Aikidoka's. We werken op bepaalde tijdstippen mee aan schoolprojecten. Het begeleiden van jongeren zorgde steeds voor een grote voldoening bij de zowel de jongeren als de leerkracht. Het blijkt, ondanks de jonge leeftijd, dat het gedachtegoed en de martiale techniek heel vlug aangeleerd worden.

WAAROM ALS KIND MET AIKIDO BEGINNEN?

Er zijn meerdere redenen waarom men op jonge leeftijd met Aikido kan beginnen. In de eerste plaats is het belangrijk te weten en te onthouden dat Aikido niet alleen een krijgskunst of verdedigingsmiddel is, maar dat het ook een manier van leven kan worden. Dit kan gebeuren door de denkwijze, zoals die in Aikido wordt toegepast, ook in het dagelijkse leven te gaan gebruiken. Het doel dat O'sensei Morihei Ueshiba (stichter van Aikido) voor ogen had, was het vredig leren oplossen van conflicten. In een wereld waar we dagelijks worden onderworpen aan allerlei vormen van conflict is de mogelijkheid om dit op een vredelievende manier te kunnen oplossen meer dan welkom.

Een andere reden om zo vroeg mogelijk met Aikido te beginnen is natuurlijk ook het zelfverdedigingaspect. Hieronder verstaan we niet alleen het type verdediging wanneer we fysiek worden aangevallen maar ook wanneer we ons bedreigd voelen. Door de beoefening van Aikido ga je een grotere zelfzekerheid leren uitstralen naar anderen. Door regelmatig te trainen zal de combinatie van zelfzekerheid en het leren inschatten van een situatie ertoe leiden dat het niet tot een fysieke confrontatie hoeft te komen. Net zoals bij volwassenen zal het beoefenen van deze krijgskunst het middel bij uitstek zijn om je persoonlijkheid te ontplooien. In Aikido wordt er op zeer natuurlijke manier gewerkt aan een betere (mentale en fysieke) conditie. Iedereen leert zijn eigen grenzen kennen en kan die grenzen verleggen zonder overdreven druk. En elk helpt de ander om zijn doel te bereiken.

CONCLUSIE

Door Aikidotraining kunnen kinderen op plezierige wijze bouwen aan een gezondere fysische en mentale conditie.

Ze leren vragen stellen aan zichzelf. Wat kan ik verbeteren? Wat moet ik doen om dit te verbeteren?

Door een goede lichaams- en mentale houding krijgen kinderen meer zelfzekerheid en een goede uitstraling.

Ze leren hun houding verbeteren tijdens de Aikidoles en leren daardoor ook een betere attitude aan te nemen in het dagelijkse leven.

Vorige