BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

FAQ


VEELGESTELDE VRAGEN


Allereerst wat wil Aikido per definitie zeggen?

Kan iedereen Aikido beoefenen of heb je bepaalde kwaliteiten nodig waar je aan moet voldoen?

Is er dan een leeftijd opgeplakt voor Aikido?

Is er fysieke kracht nodig bij Aikido?

Het is dus inderdaad zo dat Aikido heel verschillend is van Karate of Judo.

U zei daarstraks dat Aikido niet aan competitie doet, waarom niet?

Hoeveel technieken zijn er in Aikido?

Zijn er dan technieken die de leerlingen wel liggen en technieken die hen minder goed liggen?

Worden de leerlingen dan ook geëvalueerd?

Hebt u dan een eigen manier van lesgeven?

En weet u dan of er een verschil is in het lesgeven in Europa en het lesgeven in Japan?

Volgt u zelf ook nog les of bent u nu enkel lesgever?

Is het dan belangrijk om langzaam te trainen?

Zijn er vijanden die je als Aikido binnen jezelf kan tegenkomen?

Maar waarom zijn er dan geen kata's in Aikido zoals bij karate?

Wilt u zelf nog iets kwijt over Aikido?

 

ALLEREERST WAT WIL AIKIDO PER DEFINITIE ZEGGEN?

De definitie van Aikido is eigenlijk heel belangrijk wat vele mensen vaak over het hoofd zien. Aikido is een Japanse term die bestaat uit 3 delen: AI, KI en DO

AI staat voor het aspect Harmonie, in de zin van, alles heeft een bepaalde plaats. Als je een bepaalde techniek uitoefent moet je dat toepassen in bepaalde omstandigheden, in een bepaalde situatie. Als je die techniek wilt toepassen in een andere situatie, dan lukt het niet. Het heeft ook veel te maken met orde. Wanneer je, wat wij noemen een dojo, dus een plaats waar Aikido geoefend wordt binnenkomt heb je je slofjes die je daar zet, je wapens die je netjes op een rij legt. De mensen worden op de mat gezet, in functie van de ervaring die ze hebben. Mensen die een beetje meer ervaren zijn zitten traditioneel gesproken aan de linkerzijde van de lesgever. Dus als je het uit het gezichtsveld van de lesgever bekijkt, dan zitten ze, voor hem, aan zijn linkerzijde. De mensen die een iets mindere ervaring hebben, zitten aan zijn rechterzijde. Dat is AI.

KI, het tweede deel, verwijst naar het aspect Energie. Wat we proberen is een vorm van energie te ontwikkelen met behulp van het gebruik maken van de kracht van iemand anders. We gaan dus proberen, als iemand een beweging uitoefent, die kracht te gebruiken en daar een energiecircuit instoppen. We zoeken een manier om een beweging te gebruiken van iemand anders. En die beweging te gebruiken tegen die persoon die de beweging uitoefent, dus tegen zichzelf.

Dan is er een derde deel, DO, en DO in het Japans wil zeggen: de weg, dus de weg die een Aikidoka, diegene die Aikido uitoefent, aflegt. De weg die een Aikidoka kan bewandelen. En dat beoefen je in een plaats waar je die DO zoekt, en dat is de dojo. Jo wil zeggen plaats, vandaar dojo.

Dit is een beetje kort gezegd waar Aikido over gaat: Het gebruik maken van een kracht van de partner met de bedoeling die kracht, die de partner op jou uitoefent, te gebruiken tegen zichzelf. Dit doe je in het kader van een traditionele dojo.


KAN IEDEREEN AIKIDO BEOEFENEN OF HEB JE BEPAALDE KWALITEITEN NODIG WAAR JE AAN MOET VOLDOEN?

Het zou inderdaad de indruk geven dat maar een beperkt aantal mensen in staat zouden zijn om Aikido te doen maar dat is duidelijk niet waar. Die indruk is totaal verkeerd. Aikido is een martiale discipline, geen sport, er is geen competitie. Het is ook geen Martial Art en dit is heel belangrijk. Een Martial Art bvb ninjitsu, is een krijgskunst om de andere te vernietigen. Zoals het type ninja, een persoon die, in de context van vroeger, gericht was op, wat wij vandaag zouden noemen, een huurmoordenaar. Dat is het soort van type die daarin wordt opgeleid. Met de bedoeling om iemand te doden, iemand te pijnigen en dat gebeurt niet in Aikido. Anders zouden er al veel erge ongelukken gebeurd zijn. Wij hebben de bedoeling om de mensen te respecteren in wat ze kunnen. Dat wil zeggen dat Aikido in principe door iedereen kan beoefend worden. Maar niet iedereen beoefent dezelfde Aikido uit. Iedereen kan zijn eigen Aikido ontwikkelen. Het hangt af van je gestalte, groter, kleiner, langere armen, kortere benen… Dit heeft als gevolg dat, als je in een bepaalde situatie een techniek moet toepassen, het anders is. Een voorbeeld hiervan is op het moment dat je groter bent dan iemand waarmee je oefent, je letterlijk neerkijkt op je tegenstander. Dan kun je gemakkelijk technieken uitoefenen die een neerwaartse beweging hebben. Want dan krijg jij je tegenstander gemakkelijker op de grond, aangezien je groter bent. Als jij diegene bent die kleiner is, dan is de situatie anders want dan kun je bijna je tegenstander niet op de grond krijgen omdat hij veel groter is. Dus hier zal dan weer een andere manier van ontwikkelen optreden.

Bij Aikido moet je er al eerst voor zorgen dat je het graag doet. En je moet ervoor kunnen zorgen dat je de tradities van Aikido kunt respecteren.


IS ER DAN EEN LEEFTIJD OPGEPLAKT VOOR AIKIDO?

In principe niet maar in onze discipline hebben wij ook het oefenen met wapens. Houten wapens natuurlijk, geen puntige wapens maar namaak zwaarden in hout om elkaar niet de arm af te snijden. Toch moet je er voorzichtig mee zijn dat je elkaar bvb niet in de ogen prikt. Als volwassene weet je deze gevaren wel maar kinderen kunnen deze neiging wel hebben. Al is het maar al spelend. Daarom proberen we ergens een leeftijdsgrens in te schakelen, vooral betreft het trainen met wapens. Daarom denken we dat kinderen van ongeveer acht jaar reeds het afstandsbesef bezitten en dus oud genoeg zijn om met Aikido te beginnen. Let er wel op, als je les geeft aan kinderen is het niet gemakkelijk. Want na een uurtje hebben ze het ongeveer gehad en bij ons duurt een Aikidosessie ongeveer een uur of twee. Dat is wel vrij lang voor die kinderen.

 

IS ER FYSIEKE KRACHT NODIG BIJ AIKIDO?

Mocht het een sport zijn, ja. Maar aangezien Aikido geen sport is, nee. In het karate bvb ontwikkel je fysieke kracht. Die hebben als expliciete doelstelling om krachtig op te treden. Maar het is ook een vrij agressieve methode van krachtontwikkeling. In Aikido maken we gebruik van KI, in het chinees CHI. Wij proberen gebruik te maken van de KI van de partner. We oefenen per twee en proberen de kracht van de partner te gebruiken. Het klinkt een beetje raar omdat je nu natuurlijk spreekt zonder het eens gedaan te hebben. Maar één keer dat je zo een oefening gedaan hebt, ga je zien dat je in een beweging perfect, zonder zelf kracht te gebruiken, gebruik kan maken van de kracht van de partner. Het is zelfs zo, wanneer je eigen kracht gebruikt in de oefeningen, de kans groot is dat ze niet zullen lukken.

 

HET IS DUS INDERDAAD ZO DAT AIKIDO HEEL VERSCHILLEND IS VAN KARATE OF JUDO?

 Ja, absoluut. Om nog even terug te komen op dat onderscheid... Er zijn dus drie belangrijke termen. Er is een Martial Art, de krijgskunst. Dat is een kunst die gericht is op het vernietigen van de ander. Dan heb je de Martial Sport, de krijgssport. Typisch voorbeeld vandaag de dag is het judo. Het judo is een olympische sport geworden. Deze term wil enkel prijzen halen. En sportief betekent: zo vlug, zo sterk en zo groot mogelijk. Aikido behoort tot de derde term, de Martial Discipline. Wij zijn een discipline, in de zin van, respecteren van de Chinees-Japanse traditie. We proberen ook aandacht te hebben voor het martiale aspect, dat wil zeggen dat we niet iedere beweging doen die we in ons hoofd krijgen. Het moet een beweging zijn die krijgskundig zinvol is. Als je er tien minuten overdoet om met een beweging je partner op de grond te krijgen, dan duurt dit veel te lang. Meestal mag dit maar een fractie van een seconde zijn. En lukt het niet op een fractie van een seconde, dan is er iets dat hapert, dan is er iets wat niet juist is. Maar hoe dan ook, we gaan dus proberen aandacht te besteden aan de discipline. We dragen zorg voor elkaar, we gaan elkaar niet kwetsen hoewel dit, zeker met wapens, heel gemakkelijk is. De bedoeling is om te leren, met de wapens, wat je eigenlijk ook zonder de wapens zou moeten kunnen. Het wapen op zich is maar een middel om iets anders te bereiken of wat wij noemen, onze zelfrealisatie. We gaan inwerken op de persoonlijkheid en daarbij gebruik maken van de Chinese traditie. Het maakt deel uit van je leven en het is niet zomaar: “Kom, we gaan samen even oefenen.” Ook ga je op het moment dat je niet aan Aikido denkt of je niet aan Aikido doet, daar ook mee bezig zijn. Dat heeft impact op schoolresultaten, concentratie… Het is veel meer dan enkel een geheel van oefeningen. Maar de oefeningen die we doen, die zinderen door in de persoon zelf en die kan daardoor, gedeeltelijk zijn persoonlijkheid verder vormen. Dat is het disciplinaire karakter wat enkel Martial Discipline bevat.

 

U ZEI DAARSTRAKS DAT AIKIDO NIET AAN COMPETITIE DOET, WAAROM NIET?

Klopt, traditioneel gesproken bestaan er geen competities. In de traditie is het ondenkbaar, als we de bedoeling hebben om elkaar zichzelf te laten zijn, elkaar te vernietigen. Het is niet onze bedoeling een situatie te creëren waar de leerlingen tegenover elkaar komen te staan. Dit zou zijn in een competitief verband. Wat we wel doen, en dat is het tegenovergestelde van een sport, is in een oefening aandacht besteden aan elkaar. Zowel de persoon die de aanval uitvoert, als de persoon die met die aanval iets creatief doet op zijn Aikido's. Beide werken samen om de oefening tot stand te brengen. In Aikido is er enkel overwinning. Er is dus niemand die met prijzen gaan lopen, want er zijn er geen.

 

HOEVEEL TECHNIEKEN ZIJN ER IN AIKIDO?

In Aikido zijn er niet zoveel technieken, ik denk in totaal een 300 tal. Maar het is dus niet zo dat we beginnen met techniek nr1 en eindigen met techniek nr150 om het jaar daarop verder te gaan met nr151. Zo werkt het niet. De technieken hebben, als je ze allemaal naast elkaar zet, gemeenschappelijke elementen. Je hebt aanvallen die van boven naar beneden worden uitgeoefend(zoals een slag op je hoofd) of aanvallen die van onder naar boven worden beoefend(zoals een vuistslag). Alle technieken zijn aan elkaar gelinkt. Het laat ook je lichaam aanpassen aan de situaties om zodanig, dat je na een bepaald jaar automatisch een beweging kunt doen, zonder erbij na te denken. Het is dus ook belangrijk, als je les krijgt, om een goede leraar te kiezen die heel goed weet wat hij jou moet geven opdat je het Aikido beoefent. Want ik denk dat dit het één van de grootste problemen is dat we hebben, toch zeker in België, en dat is het gebrek aan goede leraren.

 

ZIJN ER DAN TECHNIEKEN DIE DE LEERLINGEN WEL LIGGEN EN TECHNIEKEN DIE HEN MINDER GOED LIGGEN?

Ja, het is niet de bedoeling dat de persoon, die Aikido doet, alle 300 technieken even perfect uitvoert. Dat kan wellicht niet omdat die allemaal op verschillende situaties betrekking hebben. De traditie wil dat de lesgever iedereen individueel begeleidt.

 

WORDEN DE LEERLINGEN DAN OOK GEËVALUEERD?

Ja en nee. Ze worden iedere week geëvalueerd, iedere week tijdens het oefenen. Voortdurend zie je je leerlingen als lesgever vooruit gaan. Na een paar jaar hebben ze zodanig veel kennis opgedaan dat ze klaar zijn om de Aikidostudie te beginnen. Wat we af en toe doen is aan de leerlingen vragen om op het einde van het jaar voor de anderen enkele technieken te laten zien. Zodat ze hen kunnen tonen: “Kijk ik kan dat.” We doen niet mee aan examens.

 

HEBT U DAN EEN EIGEN MANIER VAN LESGEVEN?

Dat is een belangrijk punt want voor Aikido bestaat er geen handboek. Daarmee wil ik zeggen, er is geen methode om het uit een boek te leren. Je kan dus geen boek schrijven waarmee, als je begint met het boek en eindigt met het boek, dat je zegt: “Nu weet ik hoe het in elkaar zit.” Wat je wel hebt zijn boeken die je achtergrond geven. Achtergrond over het ontstaan van Aikido, over de stichter van Aikido… Maar hoe je Aikido moet doen kom je maar op één manier te weten, en dat is oefenen op de mat.

 

EN WEET U DAN OF ER EEN VERSCHIL IS IN HET LESGEVEN IN EUROPA EN HET LESGEVEN IN JAPAN?

Wat er historisch gegroeid is, is het volgende… O'Sensei, de Grote Meester, de stichter in Japan, die heeft zijn beste leerlingen uitgezonden naar alle andere werelddelen. Al zijn beste leerlingen die hij nog kende toen hij nog leefde, want die man is al een paar decennia gestorven, heeft hij de wereld ingezonden. Naar Europa, naar de VS, naar andere plekken in het Oosten… Dus de minst competente lesgevers van die tijd zaten in Japan. Daarom denken mensen vaak, vanuit onze cultuur, dat we naar Japan moeten gaan om Aikido te leren. Dat is niet waar want de beste lesgevers zijn door O'Sensei de wereld ingestuurd. Één van de opmerkelijkste leraren van de voorbije jaren, was één van zijn directe leerlingen en dat was Sensei Tamura. Één van Tamura's leerlingen is Alain Peyrache. Dries Schockaert is één van Peyrache's leerlingen.

VOLGT U ZELF OOK NOG LES OF BENT U NU ENKEL LESGEVER?

Eigenlijk beide. Ik volg graag stages mee, dus een vorm van les volgen. Maar door het lesgeven volg je ook wel les, in de zin van, je leert ook veel van de mensen aan wie je les geeft. Dat is belangrijk. Mijn leerlingen leren mij ook veel. Als ze een beweging niet kunnen uitoefenen in een bepaalde situatie, en zich afvragen hoe ze het dan wel zouden kunnen doen, dan geeft mij dat een feedback over hoe ik moet lesgeven en hoe ik hen kan begeleiden. Het is het werk langs twee kanten. Daarom ook dat we verschillende mensen promoveren tot lesgeven. Want zonder lesgeven kun je nooit zeggen dat je Aikido te gronde gaat kennen.

 Net zoals bij Aikido de zwarte gordel, de Shodan, de eerste gordel is. Deze krijg je pas na drie à vier jaar, als je iedere week oefent, en dan pas je je begint af te vragen: “Waar ben ik in godsnaam mee bezig?”

 

IS HET DAN BELANGRIJK OM LANGZAAM TE TRAINEN?

Dat is te zien, in het begin is het inderdaad beter om iets langzamer te trainen, omdat het dan beter is dat je ziet wat er gebeurt. Naarmate dat je weet wat er gebeurt, kun je ook gemakkelijker de snelheid opdrijven. Maar pas op, de snelheid van een oefening is afhankelijk van de situatie. Jij hebt niet in de hand dat iemand je snel aanvalt. Er kan een aanval komen die traag komt en dat de persoon langzaam naast jou komt staan. Hij legt bij wijze van spreken je arm achter je rug en je keel dan oversnijdt. Het was wel langzaam maar je hebt het niet zien aankomen. Dan heb je dus een probleem. Natuurlijk kan diezelfde persoon met zijn mes onmiddellijk aanvallen. Je moet ook dit aanleren. Er zijn aanvallen die vlug kunnen uitgeoefend worden, die niet vlug kunnen worden uitgeoefend, maar je moet op iedere situatie een antwoord kunnen geven. En dat is wat ik wil zeggen met een situatie. Een situatie kan impliceren dat door zo een snelle aanval je een aantal dingen niet hebt kunnen voorzien. Dan moet je het maar doen met de situatie die je dan hebt. Hij staat voor jou en je hebt maar een halve seconde om een actie te ondernemen. Doe je dit niet, dan zul je waarschijnlijk sterven. Wat wij proberen doen in Aikido is, wij behouden het idee zonder iemand te laten sterven. Wij gebruiken het tegendeel dus om mensen te doen leven, te doen herleven. Om hen te doen zien waar de persoonlijkheid van iemand zit. En dat is een heel ander standpunt.

 

ZIJN ER VIJANDEN DIE JE ALS AIKIDO BINNEN JEZELF KAN TEGENKOMEN?

Ja, de ware vijand zit inderdaad in jezelf. De grootste vijand die je kunt hebben in het beoefenen van discipline, dat is zenuwachtigheid en vooral een vorm van agressiviteit. Ik denk dat je na verloop van tijd tot de conclusie komt dat je nu eenmaal als persoon een bepaalde mate van agressiviteit in je hebt. Dat is nu eenmaal aanwezig en je kunt dat niet elimineren. Het enige wat je kunt doen als persoon, is aanvaarden dat dit deel uitmaakt van jezelf. Mensen leren zichzelf kennen en dat is wat we bedoelen met de zoektocht naar zelfrealisatie. Mensen leren gevoeligheden in zich detecteren, ze leren een afstandsbesef hebben, leren dingen beter inschatten(zowel timing als afstand is belangrijk), Aikido leert veel meer concentratie aan.

 

MAAR WAAROM ZIJN ER DAN GEEN KATA'S IN AIKIDO ZOALS BIJ KARATE?

Bij karate is het zo dat diegene die de mooiste kata uitoefent een prijs krijgt. Een kata is meer een stijloefening. In Aikido doen wij hier dus niet aan mee. Kata's zijn voor ons niet belangrijk want een kata is een oefening die je alleen doet, op je eigen. Je zou nog kunnen denken dat er een denkbeeldige aanvaller is maar Aikido draait rondom het gebruik maken van de kracht van de partner. Dat wil dus zeggen dat je een partner nodig hebt. Als er geen partner is en je doet iets alleen in een kata, dan kun je bezwaarlijk gaan zeggen dat je Aikido aan het doen bent. Bij Aikido neem je je partner even vast en weet je onmiddellijk: “Lukt het me om deze oefening uit te oefenen of niet?”

 

WILT U ZELF NOG IETS KWIJT OVER AIKIDO?

Ja, ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat je het traditionele Aikido idealiter zou moeten volgen om te komen tot het beoefenen van Aikido. Je kunt Aikido, denk ik, niet beoefenen in een club. Er zijn Aikidogroepen en Aikidoclubs maken meestal deel uit van een Aikidofederatie, toch in België. Maar die federaties en die clubs werken niet traditioneel. Die willen enkel geld in het laatje houden, controle houden en eigenlijk het Aikido omzeep helpen. Die proberen van Aikido, wat een traditionele discipline is, een sport te maken. Spijtig genoeg zijn er strekkingen die in die richting gaan maar die wijken af van de traditie. O'Sensei heeft dit niet ontwikkeld als een sport. Als hij op het slagveld stond en er kwam iemand aanvallen met een zwaard, dan was het erop of eronder. Er kon maar één van de twee blijven leven. Men had niet veel keuze. Vandaag de dag is het anders, als wij oefenen met wapens, dat is totaal inefficiënt. De Portugezen zijn destijds Japan binnengevallen en hebben alle Samurai's één voor één afgeknald met buskruit. Dat waren allemaal mensen die 25 jaar ervaring hadden met zwaardgevechten. Dus het gebruik van een zwaard, of van een stok of een mes, dat heeft absoluut niets meer te maken met efficiëntie of de doeltreffendheid van het oefenen met wapens. We oefenen met wapens, met als bedoeling om onszelf uit te bouwen. Om ons lichaam te leren kennen, om te weten hoe dat we evenwichtig zijn, hoe dat we afstand kunnen nemen tussen personen, hoe dat we de timing moeten inschatten… Maar dus niet iedereen in België doet dit. Je moet je goed inlichten over welke lesgever je hebt. Dus ik zou zeggen vergaloppeer niet in het Aikido want er zijn veel mensen die denken dat ze Aikido kunnen, maar die er eigenlijk geen snars van snappen. Wees dus heel voorzichtig met de keuze van je lesgever.